Visie AgapeBelgium

AGAPE

Agape is meer dan een visie. ‘Agape-worden’ is een motivatie en een streven dat het mens-zijn kleuren en handvaten geeft. ‘Agape-worden’ is een pad bewandelen waarin zelfonderzoek, bewustwording en discipline onmiskenbare gidsen zijn. Waarin wij uitgenodigd worden oude pijnen te helen.  Waarin  elk aspect van het mens-zijn erkent wordt. Waarin  het emotionele in balans wordt gebracht met het mentale, en het fysieke met het spirituele. Het ‘Agape-pad’ is een pad waar men leert over  de effectiviteit van respect en vrijgevigheid, de kracht van moed & eerlijkheid en over de schoonheid van nederigheid en doorzetting. “Agape” is deze kracht van waaruit we werken.  

Agape is geestdrift. In zijn boek “de weg van het zwaard, dagboek van een magiër”, beschrijft Paulo Coëlho het als volgt:

“geestdrift betekent trance, verrukking, eenheid met al wat is. Agape is geestdrift gericht op een bepaald idee, een specifiek iets. Het is een gevoel dat iedereen kent. Als je met hart en ziel lief hebt en ergens in gelooft, voel je  je niet alleen sterk, maar zo sterk dat je de hele wereld aankunt. Maar ook rustig en kalm, omdat je weet dat niets je geloof aan het wankelen kan brengen. Die vreemde kracht zorgt ervoor dat je altijd op het juiste moment de juiste beslissing neemt, en als je je doel bereikt, sta je verbaasd over wat je allemaal kunt. Want als je bezig bent met het strijden van de goede strijd, is verder niets meer van belang, dan telt alleen je geestdrift, die je opstuwt naar je doel.”

Meestal komt de geestdrift het sterkst tot uiting in de eerste jaren van ons leven. Dan hebben we nog een sterke band met al wat is. Later verliezen we onze geestdrift bij kleine dingen, die niets voorstellen vergeleken bij het grote geheel van ons leven.

We verliezen onze geestdrift vanwege de kleine, noodzakelijke nederlagen tijdens de goede strijd. En omdat we niet weten dat geestdrift een hogere kracht is, die ons naar de eindoverwinning kan leiden, laten we die door de vingers glippen. We geven de wereld de schuld van onze weerzin, ons falen, en we vergeten dat we zelf de verantwoordelijkheid dragen.

“De beste uitdrukking voor datgene wat met ‘agape’ wordt bedoeld is  het moderne woord ‘solidariteit’. Solidariteit is veel meer dan alleen aardig zijn en de ander welwillend op de schouder kloppen. Solidariteit betekent de ander steunen, aan zijn zijde staan, niet wijken en verbonden blijven op welke momenten ook. Solidariteit met anderen betekent: ik heb geen oplossing maar ik ga een verbintenis aan met de ander, waarheen het ook leidt” (R.Rohr). 

Agape’ draagt grootsheid in zich. ‘Iets’ wat het leven voorziet van leven. ‘Iets’ wat het gras gras laat zijn, wat het water levenskracht geeft, wat ons lichaam levensimpulsen geeft enz. Dat ‘iets’ is Agape. Het is de oorsprong en de grondslag van alles (Röthe, 1848).

Agape is de onvoorwaardelijke, onzelfzuchtige, goddelijke, gevende liefde. Een liefde die ons uitnodigt om zelfveroordeling opzij te zetten (A.Grün) (A.Gilberto de Silva).  

AddThis: