Renate

De opleiding heeft zeer veel betekend in mijn leven Het heeft mijn leven op een spoor van “een levenslang traject van leren” gezet, een leren in beweging en met hart en ziel
Ik zie nu lichaamsbewustwording als een belangrijke peiler van persoonlijke groei De integratie van die lichaamsdelen waar ik me minder bewust van was of ben in mijn totale bewustzijn is een aandachtspunt in mijn functioneren (streven naar een van kop tot teen bewustwording) Ik streef ernaar om de verticaliteit in mezelf te ervaren als een bron van stabiliteit en zo enthousiaster,gevoelige r, in een meer levendige uitwisseling met mijn omgeving te zijn
De opleiding heeft me geleerd op zoek te gaan naar het geheel de globaliteit van mijn persoonlijkheid. Mijn zwakke kanten zowel als mijn sterke kanten zien in het contact met anderen was een uitdaging.Ik geef nu meer aandacht aan die punten die ik verwaarloosde. Mijn “zelfbeoordeling” kritischer bekijken, mijn persoonlijkheid objectief zien, mezelf waarderen gelijk ik ben in contact met de groep, kwam aan bod. De momenten van ervaren van diepe verbondenheid in de groep zijn een warme herinnering voor mij, die mij ruggensteun geeft. Het belang van vriendschap krijgen en geven is voor mij ook een terrein waar ik graag voort wil exploreren Ik geniet van de vriendschap die nog voortleeft tussen ons. Ze is een belangrijke stimulans voor mij
Het engagement van het begeleiderteam en de assistenten was een belangrijk fundament en een ruggensteun voor mij om het vertrouwen in een persoonlijk groeiproces tot ontwikkeling te brengen

Renate
Voormalig student DBT