The power of the body

 

The power of the body . . .

Embodying your full potential

 

Het lichaam ... bron van bewustzijn, verbinding en groei

ik huil niet, het is mijn lichaam dat huilt. Ik kan het niet stoppen, ook al vraag je het.’ Het was een uitspraak van een jongen van 4 jaar, toen hij zich had bezeerd en zijn vader hem na een tijdje vroeg of hij kon stoppen met luid huilen. Het jongetje schreeuwde het uit, zijn lichaampje trilde lichtjes en zijn huilen schokte in zijn ademhaling. Het zag er intens uit en ook de mensen in zijn directe omgeving stopten met hun bezigheid. De aandacht van deze mensen, deerde het kind niet en had geen invloed op de uitdrukking van zijn pijn.

Hij kon het niet, zo zei hij. Hij kon het huilen niet stoppen op vraag, omdat deze jongen nog niet had geleerd hoe zijn emoties af te scheiden van zijn natuurlijke lichamelijke uitdrukkingen. Hij is één met zijn lichaam. Het voelen en toestaan van emoties en gevoelens is een ervaring en een uitdrukking van het lichaam. De manier waarop hij -zoals vele kinderen en ook steeds meer volwassenen - impulsen en authentieke reacties in, door en met zijn lichaam kan uitdrukken en laten bestaan, is wat men belichaming noemt.

Bovenstaande uitspraken lijken te insinueren dat het gezond is altijd en overal aan jouw emoties en gevoelens uitdrukking te geven, net zoals de jongen van 4 jaar. Niets is echter minder waar. Het kind zal in zijn opgroeien nieuwe reactievormen leren en eigen maken. Hij zal o.a. leren zijn reacties af te stemmen op zijn omgeving, zijn expressies leren bevatten en omvatten, 'bij zichzelf te zijn en ook verbonden voelen met de ander', en zo meer. In een gezond opgroeien zal het kind leren zijn impulsen te controleren, zonder dat deze vergroot uitgedrukt worden of verdrongen geraken. Hij zal keuzemogelijkheden eigen maken, zonder de voeling met zijn lichaam te verliezen. Of beter gezegd, dankzij de beleving steeds verbonden te zijn met zijn eigen lichaam.

Hoe intens de expressie van emoties ook kan zijn, deze expressie is een heel natuurlijke uiting van ervaringen en intense sensaties die het lichaam bevrijdt van spanningen en stress. Deze natuurlijke reacties dienen ons lichaam gezond en vitaal te houden. Tegelijk vormt het toegang hebben tot deze reacties het fundament van een bewustzijn: een ‘voelend weten’ dat in ons lichaam ervaren wordt. Deze lichamelijke intelligentie vertelt ons hoe wij de wereld ervaren en kennen. Het is een intelligentie dat ‘groter’ is dan onze wetende intelligentie, dat niet mentaal gestuurd wordt en waarin we geen beroep moeten doen op ons vermogen te analyseren, kennis te produceren, enz. 

In vele gevallen hebben we hier in het westen een verkrampte relatie met ons lichaam. Ons lichaam hebben we terug geleid naar een instrument, een object dat handig en nuttig is om een handeling uit te voeren. We hebben 'geleerd' hoe wij ons lichaam onder spanning kunnen houden, in plaats van uitdrukking te geven aan de ervaren gevoelens. We hebben geleerd ons in te houden in bepaalde situaties en ons aan te passen aan situaties, zonder het perspectief aangeboden te krijgen ons lichaam van spanningen te kunnen ontdoen. We hebben veel strategieën en visies ontwikkeld die de onderdrukking van onze impulsen dienen te rechtvaardigen, maar geen plaats geven aan de schoonheid, de heilzaamheid en de creativiteit van onze expressies. Wij zijn afgesneden geraakt van ons lichaam. Hoe vanzelfsprekend deze ont-lichaming ook mag zijn, neurologen en onderzoekers brengen steeds meer bewijskracht dat de gevolgen hiervan zich uitdrukken in klachten en verstoringen in ons persoonlijk welvoelen. Stress, angst, depressieve klachten, burn-out,... worden niet verholpen door enkel goede gesprekken. Er is meer nodig om ons opnieuw in evenwicht te brengen. Onderzoeken waar belichamingsprocessen centraal staan, tonen aan dat stress-, angst-, en depressieve klachten beduidend verminderen. Mensen voelen zich beter in hun vel, voelen meer (zelf)vertrouwen, rust en drukken zich gemakkelijker en met meer zelfzekerheid uit. Mensen met traumatische ervaringen geven aan hoe ze zich steviger en veiliger voelen in zichzelf. Of anderen die lichamelijke kwetsuren hebben opgelopen, drukken na deze behandeling uit hoe ze zichzelf, hun lichaam opnieuw kunnen aanvaarden en blij zijn een man of een vrouw te zijn. Opnieuw toegang krijgen tot deze impulsen, reacties die uit het lichaam komen, draagt bij tot een herstel in genieten en het zich verbinden met zichzelf en de anderen.

Een belichaamd bewustzijn ontstaat wanneer wij oordeel-loos aandacht geven aan deze sensaties, emoties en bewegingen dat wij nu in onszelf (in ons lichaam) ervaren. Het vindt plaats in eerste instantie onder begeleiding, in een context waar je je veilig en gesteund mag voelen. 'Belichaamd bewustzijn' geeft je de mogelijkheid gevoelens te hanteren, geeft toegang tot jouw levendigheid, herinneringen, verbeelding, dromen, nieuwsgierigheid en spel. Het geeft jou de mogelijkheid jezelf neer te zetten in deze wereld en steunt jou in het opbouwen van gezonde relaties. Belichaamd bewustzijn is fundamenteel voor het ervaren van identiteit, zelfvertrouwen en zelfwaarde.

Authentic Movement, de toepassingen van het Laban Bartenieff Bewegingssysteem, ‘Embodied Movement AwarenessTM’, bio-energetica, 'Total Body Integration' en andere therapeutische methodes dragen bij tot dit herstel van jou met jouw lichaam.  Het centrum AgapeBelgium is gebouwd op de fundamenten van de lichaamsgerichte psychotherapieën. Reeds meer dan 25jaar worden in AgapeBelgium individuen, koppels en groepen hierin begeleid. Deze methodes worden aangeleerd in de opleiding ‘lichaams- en ervaringsgerichte therapie en sjamanisme’, de opleiding ‘dans- en bewegingstherapie’ en in de opleiding ‘Laban Bartenieff Movement System’.