Onze geschiedenis

1987
AgapeBelgium ontstond in 1987 onder de naam Isis. Deze kleine onderneming, gedragen door Dirk Ghekiere en Lieve Verhelle, creëerde een platform waar visies op bewustwording, heling en spiritualiteit in lezingen en workshops aan de man werden gebracht.

1992
In 1992 werd Isis omgedoopt tot Agape. Dirk en Lieve hadden ondertussen hun opleiding in het emotioneel lichaamstherapeutisch werken succesvol afgerond. Verder bouwend op de bestaande visie, groeide Agape uit tot een centrum waar het emotioneel lichaamswerk de centrale benadering vormde in het begeleiden van mensen. Naast het lichaamsgericht psychotherapeutisch werken, drong de noodzaak zich op om ook de zingeving en spiritualiteit in de behandeling meer plaats te geven. Op hun reizen kwamen Dirk en Lieve in contact met verschillende volkeren die hun oude traditionele waarden en gebruiken levend hielden voor hun volkeren. In hun benaderingen van geestelijke gezondheidszorg werd  ook ruimte en erkenning aan spiritualiteitsbeleving.

1994-1999

Na een intensieve training, krijgt Dirk Ghekiere toestemming om mensen te begeleiden in vuurloopceremonies.  In 1994 geeft hij zijn eerste vuurloopceremonie. Het is de start van vele vuurloopceremonies en hij zal meer dan 5000 mensen over het vuur begeleiden.  In 1995 geeft hij zijn eerste zweethutten en in 1998 wordt hem de Vision Quest gegeven. De opleiding ‘Sjamanisme en transformatie’ gaat zijn eerste jaargang in. Deze opleiding groeit uit tot de opleiding ‘Lichaams- en Ervaringsgerichte Therapie en Sjamanisme’.  In 1999 verhuist Agape vzw naar Koolskamp, waar een oude hoeve verbouwd en ingericht wordt om therapie, opleidingen en trainingen te kunnen verzorgen.

2004

Dirk Ghekiere vraagt zijn zoon Niek om een opleiding in Dans- en bewegingstherapie op te zetten. Samen met Stephanie de Bruijckere verzorgen ze voor het eerst in 2005 de eerste jaargang van deze opleiding. Ondertussen is de opleiding Dans- en bewegingstherapie een vaste waarde in het centrum, heeft het samenwerkingsverbanden met universiteiten en hogescholen in de hele wereld en vinden onze afgestudeerde studenten werk in de reguliere geestelijke gezondheidzorg, de medische gezondheidszorg of als zelfstandig dans- en bewegingstherapeut.

2010

Niek Ghekiere en Stephanie de Bruijckere nemen het dagelijks bestuur van Agape over van Dirk en Lieve. Onder de naam AgapeBelgium omkaderen ze het aanbod van het centrum. AgapeBelgium gaat een samenwerkingsverband aan met het Laban Institute for Movement Studies, New York. Deze samenwerking houdt in dat AgapeBelgium hun opleiding tot Gecertificeerd Bewegingsanalist organiseert voor Europa. Met zijn thuisbasis in Koolskamp kent deze opleiding een internationale aantrekkingskracht tot Nieuw-zeeland en China.

2014

AgapeBelgium wordt genomineerd voor een Unesco-erkenning. De inzet voor het dans-ceremonieel erfgoed,, de dans in een therapeutische context en zijn toepassingen hiervan voor bedrijven, coaches en gezondheidswerkers ligt aan de basis voor deze erkenning. AgapeBelgium is opgenomen in de lijst van erkende instituten van Unesco, onder de International Council of Dance.

2015

AgapeBelgium wordt een partner van het bedrijf ‘La Genetouse’ in Frankrijk. Deze organisatie, met Bed&Breakfast, gelegen op een domein van72ha bossen en weiland,  zal de internationale programma’s van AgapeBelgium huisvestigen en helpen faciliteren.

 

AddThis: