Missie AgapeBelgium

AgapeBelgium is reeds meer dan 25jaar een plaats waar individuen en koppels komen voor therapeutische begeleiding. De verschillende therapeuten werkzaam en verbonden met het centrum, zijn erkende therapeuten en hebben reeds een ruime ervaring opgebouwd. De manier waarop de therapeuten werken is in respect voor elk individu, elk koppel en vertrekt vanuit hun hulpvraag.  Het uitvoeren van de therapie is steeds gebasseerd op de best beschikbare informatie over de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de therapeutische handelingen. 

Het proces van belichaming krijgt in elke begeleiding aandacht. We onderzoeken samen hoe elke klacht, elk probleem zijn weerslag heeft op jouw lichaam en de manier waarop deze zich kenbaar maken in lichaamsspanningen en stress. Het vinden van nieuwe opties wordt pas helemaal mogelijk wanneer ook de onderliggende lichaamsspanningen aandacht hebben gekregen. Pas dan kan ook ‘nieuw gedrag’ geïncorporeerd worden.

De combinatie van psychotherapie en spiritualiteit is geen nieuwigheid. Al decennia lang onderzoeken wetenschappers de toegevoegde waarde van spirituele ervaringen in het groeiproces van cliënten. Zo is vastgesteld dat deze samenwerking het goedvoelen van de cliënten bevorderd,  vreugde en tevredenheid toeneemt. Ook merken onderzoekers op dat deze cliënten optimistischer, hoopvoller, doelgerichter en flexibeler zijn. Meer zelfvertrouwen hebben en een positiever zelfbeeld dragen dan zij die een klassieke psychotherapie volgen.  De waarde van spiritualiteit in een psychotherapeutische context is groot, zeker voor iedereen die zoekend en groeiend is naar ver-luchting, vertrouwen, verbinding en bewustwording. Het vinden van een evenwicht waarin spirituele ervaringen ingebed kunnen worden in een bewustzijn, in een persoonlijkheid dat zich kan blijven herkennen in onze huidige maatschappij is wellicht één van onze kernactiviteiten geworden. De waarde van traditionele ceremonies zijn hierin onschatbaar. De nieuwe mogelijkheden dat vele van onze cliënten hierin hebben gevonden motiveert ons om dit oude ceremoniële gedachtengoed en erfgoed levend te houden, over te dragen, te onderzoeken en toepasbaar te maken. Wij bieden, steeds in contact met traditionele elders zoals o.a. Ron Evans (Can. Chippewa-Cree) & Basil Braveheart (USA. Lakota) , zweethut-ceremonies, vuurloopceremonies, Vision Quest aan.

Vanuit dit aanbod is de vraag gekomen om hierin trainingen en opleidingen te voorzien. Al deze trainingen en opleidingen die wij aanbieden promoten lichaamsgerichte psychotherapie, belichaming en ontwikkeling en moedigen het onderzoek en de toepassingen van traditioneel sjamanisme in een context van groei, bewustwording en transformatie aan. Wij benoemen deze benadering embodied consciousness en embodied spirituality.

AgapeBelgium blijft een plaats waar familie, verbinding en respect een centrale waarde heeft. Waar iedereen welkom is en waarin wij alles geven om iedereen op een respectvolle en aangepaste manier te begeleiden, te trainen en op te leiden.

AddThis: