Expressions of the whole person

'Whole person care' is een benadering binnen de gezondheidszorg waarin de gehele mens centraal staat: zijn lichaam, zijn geest (denken en voelen) en zijn spiritualiteitservaringen / -belevingen.  Het samenbrengen van lichaam, geest en spiritualiteit zijn sleutels geworden in het promoten van geestelijke gezondheid, het voorkomen van psychische stoornissen (zoals depressies bvb) en het behandelen van mensen (Schlitz, 2013). 'Whole person care'  hecht belang aan communicatie en menselijke relaties, erkent de betekenis van geloof- en spiritaliteitsbeleving en geeft waarde aan de rol dat het lichaam speelt in bewustwordings- en helingsprocessen.

De psychologie van dit bio-psycho-socio-spiritueel model benadert de mens in zijn gedrag, zijn cognitie, zijn gevoelswereld en zijn bewustzijn. Het vertrekt vanuit de ontwikkeling van elke menselijke relatie en het therapeutisch proces.  Het doel is inzicht krijgen in- en het herstellen en versterken van relaties. De relatie met jouw lichaam, jouw gevoelens, jouw gedachten, jouw zingeving, jouw creativiteit, jouw omgeving, jouw verwanten (Sulmasy, 2002) . Het is een benadering waarin elke expressie van het mens-zijn kan bestaan in een context waarin we leren en groeien over zijn waarde, zijn waarden en mogelijkheden en waarin we streven naar een evenwichtig bestaan.

Groeien in een omgeving waarin respect een eerlijkheid de hoekstenen vormen van jouw ontwikkeling, draagt bij tot de mogelijkheid nieuwe bewegingen te kunnen maken. Binnen dit kader is het mogelijk om jouw moed te herkennen en te erkennen. Is het mogelijk om verbindingen en relaties opnieuw te herstellen, te verstevigen en aan te gaan. Dit kader leert je over de kracht en de effectiviteit van dankbaarheid, de waarde van nederigheid en vrijgevigheid en de versteviging dat in het doorzetten en gedisciplineerd handelen leeft.  

AddThis: