Embodied spirituality

 

Conscious living is colorful living . . .

the power of ceremony

 

 

Embodied spirituality

Ceremonies en rituelen in een context van groei, heling en bewustwording

 

Belichaamd bewustzijn is een levendig proces waarin je opnieuw jouw lichaam, jouw persoonlijkheid en jouw spiritualiteitsbeleving als één geheel ervaart (Body/Mind/Soul-unity). Het lichaam fungeert als een voertuig waarin spirituele ervaringen beleefd worden. Wereldwijd vinden alle spirituele oefeningen plaats in rituelen of ceremonies. Deze ceremonies omvatten een ervaren verbondenheid met jezelf, de ander en de aarde waarmee wij leven. Het is de gewaarwording, de ervaring te behoren tot een wereld van Leven. Het levendig web waarin het leven plaats vindt en waar wij deelgenoot van zijn. Het ervaren Belichaamde spiritualiteit is het gevolg van belichaamd bewustzijn. Het is het ervaren van het heilige, het sacrale dat elk moment in zich draagt, zoals ervaren kan worden in zweethutceremonies, vuurloopceremonies, Vision Quest en andere ceremonies.

Rituelen en ceremonies ondersteunen en realiseren belichaamd bewustzijn en geven de deelnemers de mogelijkheid hun ervaringen op een gegronde manier te ervaren. Belichaamd bewustzijn oefenen is in vele opzichten een spirituele zoektocht. Het ondersteunt en realiseert de ervaring van verbondenheid, mededogen, liefde, dankbaarheid, overgave, humor, moed, vergiffenis, creativiteit en aanvaarding (Fogel, A.). Ceremonies en rituelen promoten tevens gezondheid, fysieke en mentale.

Ceremonies zijn een middel waarin wij ons bewust kunnen worden van verschillende aspecten van ons mens-zijn, ons bewustzijn en onze onbewuste patronen.  Ze zijn een middel om om ons te verbinden met deze ervaringen en een groter weten waarvoor woorden tekort schieten, maar de ervaringen des te reëel zijn. Dat diepere, wat als levendig, liefdevol en creëerend ervaren, noemen we vaker de ziel of 'spirit'. Het is niet zichtbaar voro ons ziende oog, of hoorbaar voor onze luisterende oren, tastbaar vooronze handen, maar vol leven en energie waardoor we het wel bewust en reëel ervaren. Ceremonieel werk helpt ons om een brug te slaan tussen ons weten en onze ziel, tussen het sacrale en het wereldse.  Ze erkennen het bestaan van de zichtbare en de onzichtbare realiteit. Net zoals jouw ervaring van mij, onzichtbaar is voor mij, is mijn ervaring van jou ontzichtbaar voor jou. Ervaring is iemands onzichtbare realiteit van de ander of van de wereld buiten ons. Deze ervaringen kunnen we soms gedachten noemen, of zijn gevoelens die we ervaren.Deze ervaringen waarin ons lichaam, onze gedachten en onze gevoelens samen komen en in één en hetzelfde moment ervaren worden, worden spirituele of ziels-ervaringen genoemd. 

Het grote doel van ceremonies en rituelen is een gezonde, constructieve relatie aangaan en onderhouden met zoveel mogelijk delen van ons menselijk zijn. Je ervaart deze in verbinding met de ander en de wereld waarmee je leeft. Deze bewust ervaren ontmoetingen in verbinding met jouw ontwikkeling, brengt heling. Maakt je heler, completer. Het is een belichaamde bewuste ervaring van spirit. En het ervaren van spirit is enkel mogelijk in een belichaamde bewuste ervaring (Hayes, J.). Alle spirituele ceremonies en rituelen zijn ontstaan uit betekenisvolle en helende verhalen (mythologieën) die ooit onze voorouders houvast en groeimogelijkheden gaven. De ceremonies hielden de waarden en omgangsvormen levend om als een gemeenschap in verbondenheid te kunnen leven. Alle ceremonies dragen teachings in zich die ons helpen in schoonheid te leren wandelen. Deze lessen komen terug in de zweethutceremonies, vuurloopceremonies, Vision Quest, ect.