Aanmelden voor therapeutische begeleiding

Iemand die therapie en of begeleiding wenst, kan zich aanmelden per email of telefonisch. Indien u reeds begeleid werd door één van de therapeuten hier werkzaam, dan kunt u zich tot hem of haar rechtstreeks richten. Wanneer u nieuw bent, dan zal er altijd een intakegesprek plaatsvinden voor aanvang van de therapie. Tijdens deze intake worden uw klachten en moeilijkheden in kaart gebracht per levensdomein. Uw verlangens en doelstellingen krijgen aandacht en een eerste probleemsamenhang wordt geformuleerd. Op basis van deze informatie wordt er gekeken of ons aanbod passend is bij uw probleemstelling en doelstelling. Indien wij niet kunnen voldoen aan uw vraag helpen wij kijken voor een geschikte doorverwijzing.
Tijdens de intake krijgt u informatie over onze manier van werken, op welke manier de therapie opgebouwd wordt en een eerste summier plan van aanpak voorgelegd.
Daarna worden afspraken gemaakt en zal de eerstvolgende bijeenkomst de volgende stap zijn in het therapeutisch proces.

De duurte van de therapie is afhankelijk van de probleemstelling en doelstelling. Het is heel moeilijk in te schatten hoe lang een therapeutisch proces duurt. De integratiemogelijkheden die er zijn in uw persoonlijke leven, alsook de frequentie waarmee de therapie kan plaatsvinden, zal de duurte van de therapie beïnvloeden. Tegelijk is deze integratietijd (de tijd tussen de sessies) belangrijk. In deze periode zal je namelijk de opgedane ervaringen van de therapie, leren hanteren in jouw dagelijks leven en zijn er vaak opdrachten dat je dagelijks zal oefenen om jouw groeien te ondersteunen.

Elke sessie duurt tussen de 60 en 90 minuten. 

Nederlands