Onze Geschiedenis

1987
AgapeBelgium ontstond in 1987 onder de naam Isis. Deze kleine onderneming, gedragen door Dirk Ghekiere en Lieve Verhelle, creëerde een platform waar visies op bewustwording, heling en spiritualiteit in lezingen en workshops aan de man werd gebracht.

1992
In 1992 werd Isis omgedoopt tot Agape. Verder bouwend op de bestaande visie, groeide Agape uit tot een centrum waar het emotioneel lichaamswerk de centrale benadering vormde in het begeleiden van mensen. Naast het lichaamsgericht psychotherapeutisch werken, drong de noodzaak zich op om ook de zingeving en spiritualiteit in de behandeling meer plaats te geven. Op hun reizen kwamen Dirk en Lieve in contact met verschillende natuurvolkeren, onder andere in Noord-Amerika.

Wat we aanbieden

AgapeBelgium kent een rijke geschiedenis in het lichaams- en ervaringsgericht psychotherapeutisch werken. Deze benadering zal persoonlijkheidsklachten benaderen via het lichaam en zijn spanningen. In de praktijk bestaat deze benadering van therapie uit een combinatie van gespreks-, adem- en bewegingstherapie.  Lichaamsgerichte psychotherapie heeft een belangrijke bijdrage in het leren omgaan met emoties, spanningen, stress en angst. Het resultaat van deze benadering van therapie drukt zich uit in een grotere ontspanning, vreugde, vertrouwen, dankbaarheid en bewustzijn.  Naast het therapeutisch werken, krijgt ceremonie en ritueel een belangrijke plaats in ons aanbod. Oude en traditionele ceremonies geven erkenning aan alle leven dat ons omringd, zonder de realiteit van onze samenleving teniet te doen. Ceremonies leren ons over de bijzonderheid van respect, de kracht van dankbaarheid, steunen ons in volhouden, eerlijkheid en de schoonheid van (het) leven eigen te maken.  

Zie ook Wat is Lichaamsgerichte Psychotherapie, embodied spirituality of in ons aanbod .

Expressions of 'the whole person'

'Whole person care' is een benadering binnen de gezondheidszorg waarin de gehele mens centraal staat: zijn lichaam, zijn geest (denken en voelen) en zijn spiritualiteitservaringen / -belevingen.  Het samenbrengen van lichaam, geest en spiritualiteit zijn sleutels geworden in het promoten van geestelijke gezondheid, het voorkomen van psychische stoornissen (zoals depressies bvb) en het behandelen van mensen (Schlitz, 2013). 'Whole person care'  hecht belang aan communicatie en menselijke relaties, erkent de betekenis van geloof- en spiritaliteitsbeleving en geeft waarde aan de rol dat het lichaam speelt in bewustwordings- en helingsprocessen.

De psychologie van dit bio-psycho-socio-spiritueel model benadert de mens in zijn gedrag, zijn cognitie, zijn gevoelswereld en zijn bewustzijn. Het vertrekt vanuit de ontwikkeling van elke menselijke relatie en het therapeutisch proces. 

 

Praktische informatie

Partners en netwerk

AgapeBelgium heeft samenwerkingsverbanden met verschillende zuster-organisaties en beroepsverenigingen. Deze samenwerking stelt ons in staat nauwkeurig de ontwikkelingen in het werkveld bij te houden enerzijds. Deze partners appreciëren wij in hun

Aanmelden voor therapeutische begeleiding

Iemand die therapie en of begeleiding wenst, kan zich aanmelden per email of telefonisch. Indien u reeds begeleid werd door één van de therapeuten hier werkzaam, dan kunt u zich tot hem of haar rechtstreeks richten. Wanneer u nieuw bent, dan zal er

Teambuilding en ceremonies op aanvraag

Voor bedrijven en particulieren verzorgt AgapeBelgium ceremonies op aanvraag. Het aanvragen van een "privaat-ceremonie" is wellicht één van de bijzonderste geschenken dat je jezelf of jouw team kan geven. Het is bijzonder omdat je voor jezelf of

Opleidingen en studeren in AgapeBelgium

De opleidingen die wij aanbieden zijn gericht naar een volwassen publiek. Iedereen die minstens 24 jaar is, kan in principe deel nemen aan de opleidingen. Alle opleidingen kenmerken zich in hun specificiteit: ze zetten één methode centraal waarin je

Jouw tijd in agape

Agape ontvangt het hele jaar door mensen. Individuen, opleidingsgroepen, teams, scholen, therapiegroepen ect. Deze plek wordt gedragen door 3 generaties van eenzelfde familie die dagelijks in de weer zijn om jouw begeleiding, jouw leren en jouw

Inschrijvingsprocedures en annulaties

Inschrijvingen Inschrijven doet u bij voorkeur via het contactformulier van deze website, telefonisch of via e-mail. Wanneer wij uw inschrijving ontvangen, dan krijgt u hiervan bevestiging. Voor aanvang van het programma ontvangt u nog praktische