Skip to Content

Opleiding danstherapie en bewegingstherapie

 Wat is danstherapie?


contactimprovisatieIn vele opzichten is danstherapie een relatief jonge en nieuwe therapievorm. In de fleur van de jaren '60 hebben een aantal pioniers hun aandacht gevestigd op de helende werking van dans en bewegen. Gesteund door nieuwe filosofische stromingen (zoals het humanisme, existentialisme) won danstherapie vaste grond en ontpopte zich tot een waardige en gespecialiseerde therapievorm binnen de psychotherapie. Danstherapie zal, net als andere lichaamsgerichte therapievormen, het lichaam en zijn beweging zien als de veruiterlijking van de persoonlijkheid van de mens.

Anderzijds kan je danstherapie ook gaan beschouwen als een heel oude vorm. Dansen bracht mensen in oude tijden al samen om het leven te vieren, expressie te geven aan diepe emoties en zo, vrij van lading en spanning, met vertrouwen het leven verder in te stappen. En nog steeds vind je volkeren die, net als onze voorouders, dansen om zichzelf te openen, ziekte en persoonlijkheidsproblemen te overwinnen, ... en samenleving te versterken!
Dansen en bewegen werd een manier om zichzelf te uiten, zichzelf te realiseren en verbinding te maken. Bewegen is een belangrijke schakel tussen lichaam en geest.

 

Het lichaam als bron van kennis


chacekring

Vele mensen hebben een verkrampte relatie met hun lichaam, kennen hun lichaam niet of keuren het op verschillende manieren af. Dit heeft invloed op het goedvoelen en vertrouwen in zichzelf en hoe iemand uiting geeft aan zijn persoonlijkheid.

Het lichaam is niet alleen een fysisch, maar ook een mentaal, emotioneel en spiritueel gegeven. En elk aspect zal op zijn manier, met zijn eigen ritme en dynamiek, invloed hebben op de andere aspecten. Emoties kunnen onze kern beschermen, lichaamsspanningen worden onze fysieke pantsers en beperkende denkpatronen houden ons af van het aangaan van nieuwe uitdagingen en groei.

Je bewust worden van jezelf betekent dat je je bewust wordt van hoe alle aspecten invloed hebben op elkaar, dat elk aspect zijn eigen ritme heeft, zijn eigen flow en dat ze in de essentie elkaar dienen opdat jij jezelf kan verwezenlijken.

Bewustwording is een thema dat in vele therapieën als een algemene doelstelling wordt gehanteerd: ze is nl. de poort naar verantwoordelijkheid en vernieuwing.

In de opleiding staan zowel klassieke (bvb. authentiek bewegen) als nieuwere methodieken (bvb. "sound and movement with touch") binnen dans- en bewegingstherapie centraal.

Daarnaast ervaar je hoe andere methodieken, zoals psychodrama, een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het therapeutische proces ...

De opleiding is een synthese van verschillende danstherapeutische methodieken, die een effectief resultaat uitoefenen op de geest en de daarmee verbonden lichamelijke reacties. Er is voldoende afwisseling tussen dynamische en rustgevende methodes.

Voor meer info vraag online de brochure aan

Introductiedagen: zie agenda
Begeleiding: Niek Ghekiere en Stephanie de Bruijckere

Voor meer info zie agenda

0
Your rating: None