Skip to Content

Inschrijvingen

Inschrijvingen

Inschrijven doet u bij voorkeur via het contactformulier van deze website, telefonisch of via e-mail (info@agapebelgium.be). 

Wat betreft inschrijving voor opleidingen, dit gebeurt via een aanmeldingsformulier.
Dit aanmeldingsformulier is te bekomen via het  contactformulier van deze website, telefonisch of via e-mail(info@agapebelgium.be). 

Daar bij de meeste activiteiten een maximum aantal deelnemers voorzien is, is de datum van betaling bepalend voor deelname. U schrijft het te betalen bedrag over op de bankrekening van AgapeBelgium tenzij anders vermeld.

Annuleringen

Indien u uw deelname aan avondreeksen, dagworkshops, weekendgroepen en/of ceremonies wilt annuleren

Dan dient u minstens 10 dagen vooraf te verwittigen. Bij terugbetalingen worden steeds 25% administratiekosten aangerekend (op het cursusbedrag). Bij annulaties binnen de 10 dagen voor aanvang van de activiteit vindt er geen terugbetaling plaats. Indien het verschuldigd bedrag nog niet gestord of betaald was, sturen we een factuur naar u op. Deze dient binnen 4 weken betaald te zijn.

Indien een dergelijk programma door ons geannuleerd wordt, brengen wij u tijdig op de hoogte. Uiteraard storten wij in dat geval het betaalde inschrijvingsgeld zo spoedig mogelijk terug.

 

Bij annulering van opleidingen gelden de afspraken beschreven in de akkoordverklaring.

0
Your rating: None