Skip to Content

Agape is ...

 
De twee pijlers van waaruit het centrum werkt zijn:

Integrale therapie:

Via onze opleidingen trainen we, in samenwerking met andere gespecialiseerde docenten, mensen die er voor kiezen het “therapeutschap” te beoefenen.

Het sjamanisme:

Via ceremonie en ritueel leren we ons opnieuw verbinden met onze “roots”. We nodigen medicijnmensen vanuit verschillende continenten uit zodat studenten op een ‘geaarde’ manier kunnen worden getraind in deze oeroude tradities.

Deze twee pijlers brengen we tot “één geheel”. Het therapiewerk van waaruit we “oude pijnen & trauma’s” kunnen erkennen en kunnen verwerken, wordt in het sjamanisme geritualiseerd, zodat we de “cirkel rond” kunnen maken.

Via “supervisie” bieden we een programma aan zodat therapeuten steeds kunnen “herbronnen”, zowel op therapeutisch als op sjamanistisch vlak.

De aanpak en het therapeutische werk

Naast de therapeutische aanpak en het therapeutische werk geeft het sjamanisme een dimensie méér aan ons centrum, waardoor de mens als één geheel wordt benaderd.

Vanuit deze filosofie, waarin het emotionele in balans wordt gebracht met het mentale, en het fysieke met het spirituele, is “agape” de kracht van waaruit we werken.

“De beste uitdrukking voor datgene wat met ‘agape’ wordt bedoeld is  het moderne woord ‘solidariteit’. Solidariteit is veel meer dan alleen aardig zijn en de ander welwillend op de schouder kloppen. Solidariteit betekent de ander steunen, aan zijn zijde staan, niet wijken, en verbonden blijven op welke momenten ook. Solidariteit met anderen betekent: ik heb geen oplossing maar ik ga een verbintenis aan met de ander, waarheen het ook leidt”.

R. Rohr.

Agape in haar andere vorm is

Agape in haar andere vorm is: geestdrift. In zijn boek “de weg van het zwaard, dagboek van een magiër”, beschrijft Paulo Coëlho het als volgt:

“geestdrift betekent trance, verrukking, eenheid met al wat is. Agape is geestdrift gericht op een bepaald idee, een specifiek iets. Het is een gevoel dat iedereen kent. Als je met hart en ziel lief hebt en ergens in gelooft, voel je  je niet alleen sterk, maar zo sterk dat je de hele wereld aankunt. Maar ook rustig en kalm, omdat je weet dat niets je geloof aan het wankelen kan brengen. Die vreemde kracht zorgt ervoor dat je altijd op het juiste moment de juiste beslissing neemt, en als je je doel bereikt, sta je verbaasd over wat je allemaal kunt. Want als je bezig bent met het strijden van de goede strijd, is verder niets meer van belang, dan telt alleen je geestdrift, die je opstuwt naar je doel.”

Meestal komt de geestdrift het sterkst tot uiting in de eerst jaren van ons leven. Dan hebben we nog een sterke band met al wat is. Later verliezen we onze geestdrift bij klein dingen, die niets voorstellen vergeleken bij het grote geheel van ons leven.

We verliezen onze geestdrift vanwege de kleine, noodzakelijke nederlagen tijdens de goede strijd. En omdat we niet weten dat geestdrift een hogere kracht is, die ons naar de eindoverwinning kan leiden, laten we die door de vingers glippen. We geven de wereld de schuld van onze weerzin, ons falen, en we vergeten dat we zelf de verantwoordelijkheid dragen en die ons in die meeslepende energie laten meedrijven.

We heten jullie welkom in AGAPE!

5
Your rating: None Average: 5 (2 votes)